KURULLAR

ÇALIŞTAY BAŞKANLARI

Dr. Serdar ÖZKÖK

Dr. Saadettin KILIÇKAP

Dr. Serap AKYÜREK

BİLİMSEL SEKRETARYA

Dr. Sezin Yüce SARI

Dr. Duygu SEZEN

Dr. Deniz Can GÜVEN

Dr. Burak BİLGİN

ONKOLOJİ GRUBU DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Dr. Serdar ÖZKÖK

Başkan Yardımcısı
Dr. Bülent YALÇIN

Genel Sekreter
Dr. Elif Berna KÖKSOY

Sayman
Dr. Ozan YAZICI

Üyeler
Dr. Hüseyin ABALI
Dr. Can AKÇALI
Dr. Serap AKYÜREK
Dr. Fazilet DİNÇBAŞ
Dr. Fikri İÇLİ